Om Niwa

Vi har varit i branschen under flera decennier, det har ställt oss inför de flesta utmaningar man kan tänkas stöta på inom markentreprenad. Och varje utmaning har gjort oss ännu lite mer erfarna, och utvecklat oss till det stabila företag vi är i dag.

Ständig utveckling

Trots, eller kanske tack vare, vår långa erfarenhet utvecklas vi ständigt och lär oss mer. Dels genom de situationer som vi varje dag möter ute i verksamheten men också genom målmedveten kvalitetsutveckling, uppföljningar och kunskapsspridning.

Kvalitetsarbete grundat i verkligheten

Kvalitetsarbetet och egenkontrollen liksom uppföljning och dokumentation är baserat på den verklighet vi möter varje dag och är en garanti för att våra uppdrag utförs korrekt och på avtalad tid. Naturligtvis finns här också instruktioner för miljöhänsyn.

Historia

I den mänskliga kunskapen ligger också förmågan att välja rätt maskiner för varje uppdrag. Genom att vi väljer utrustning utifrån det specifika projektet är vi flexibla och effektiva. Vi har ett väl utvecklat kontaktnät med skickliga och stabila underleverantörer som alltid leds av vår erfarna fastanställda personal.