Verksamhet

Välutbildad personal och ändamålsenliga, moderna maskiner. Så tar vi oss an alla uppdrag – stora som små. Vår personal har också all den kunskap flera decenniers erfarenhet av markarbeten ger, kunskap som vi inte går att hitta någon annan stans än ute i verkligheten.

Projekt

Från rådgivning till totalentreprenad. Vår välutbildade personal genomför både stora och små uppdrag med moderna maskiner och ändamålsenlig utrustning. Vi erbjuder rådgivning, kostnadsberäkning och projektering av markarbeten och vi åtar oss gärna totalentrepenader med funktionsgarantier för våra åtaganden.

Markentreprenader

Inom markentreprenad utför vi trädgårdsanläggningar, VA-arbeten, vägbyggnad, husgrunder, betongarbeten med mera.

Entreprenadmaskiner

Med våra entreprenadmaskiner genomför vi lastning och transport av jord och bergmassor, schaktningsarbeten, ledningsgrävning, älvrensningar för återställning av fiskevatten, skogsbilsvägar, planeringsarbeten med mera.